Restitutie

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan TPO te gebeuren vóór het einde van het kalenderjaar, dus voor 1 januari. Uw lidmaatschap is beëindigd op het moment dat wij uw opzegging hebben bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft u lidmaatschap verschuldigd. Als u niet heeft opgezegd, bent u verplicht de rekening voor het zomerseizoen te betalen. Bij niet betalen zullen eventueel ook de kosten van een incassobureau in rekening worden gebracht.

Indien er sprake is van een dringende medische aanleiding (doktersverklaring) of verhuizing naar buiten de regio (verder dan 10 km hemelsbreed van Oosthout) kan er contact opgenomen worden met info@tennisparkoosthout.nl

*De restitutie wordt gegeven ingaande de eerst volgende kalendermaand na de aanvraag. Ingeval van een niet dringende medische reden (nooit meer kunnen tennissen) zal het restitutie bedrag vooruit worden geschoven en in mindering worden gebracht op het eerstvolgende lidmaatschap. Bij beeindiging van het lidmaatschap komt de restitutie te vervallen.

Gezinskorting*

3 personen2,5% van het totaalbedrag
4 personen5,0 % van het totaalbedrag
5 personen7,5 % van het totaalbedrag

*Alleen toepasbaar als allen ingeschreven staan op hetzelfde adres.