Restitutie

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan TPO te gebeuren vóór het einde van het kalenderjaar, dus voor 1 januari. Uw lidmaatschap is beëindigd op het moment dat wij uw opzegging hebben bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft u lidmaatschap verschuldigd. Als u niet heeft opgezegd, bent u verplicht de rekening voor het zomerseizoen te betalen. Bij niet betalen zullen eventueel ook de kosten van een incassobureau in rekening worden gebracht.

Indien er sprake is van een dringende medische aanleiding (doktersverklaring) of verhuizing naar buiten de regio (verder dan 10 km hemelsbreed van Oosthout) wordt uitsluitend op de contributie van senioren en junioren op schriftelijk verzoek de volgende restitutie* gegeven:

 Bij opzegging voor: Junioren  Senioren
 1 april van het speeljaar  € 60,00 € 100,00
 1 mei van het speeljaar  € 50,00 € 80,00
 1 juni van het speeljaar  € 40,00 € 60,00
 1 juli van het speeljaar  € 30,00 € 40,00
 1 augustus van het speeljaar  € 20,00 € 20,00

 

*De restitutie wordt gegeven ingaande de eerst volgende kalendermaand na de aanvraag. Ingeval van een niet dringende medische reden (nooit meer kunnen tennissen) zal het restitutie bedrag vooruit worden geschoven en in mindering worden gebracht op het eerstvolgende lidmaatschap. Bij beeindiging van het lidmaatschap komt de restitutie te vervallen.

 

Gezinskorting*

3 personen 2,5% van het totaalbedrag
4 personen 5,0 % van het totaalbedrag
5 personen 7,5 % van het totaalbedrag

*Alleen toepasbaar als allen ingeschreven staan op hetzelfde adres.

FaceBook  Twitter